+7 (495) 552-42-65, +7 (910) 443-01-17
Īįšąņķą’ ńā’ēü

Ļīńņąķīāėåķč’

Ļīńņąķīāėåķčå Ļšąāčņåėüńņāą ŠŌ īņ 12 čžķ’ 2005 ć. ¹344

Ńģ. ćšąōč÷åńźóž źīļčž īōčöčąėüķīé ļóįėčźąöčč

Ļīńņąķīāėåķčå Ļšąāčņåėüńņāą ŠŌ īņ 12 čžķ’ 2003 ć. N 344

"Ī ķīšģąņčāąõ ļėąņū ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ńņąöčīķąšķūģč č ļåšåäāčęķūģč čńņī÷ķčźąģč, ńįšīńū ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ā ļīāåšõķīńņķūå č ļīäēåģķūå āīäķūå īįśåźņū, šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’"

(ń čēģåķåķč’ģč īņ 1 čžė’ 2005 ć.)

Ńīćėąńķī Ōåäåšąėüķīģó ēąźīķó īņ 23 äåźąįš’ 2004 ć. N 173-ŌĒ ķīšģąņčāū ļėąņū ēą ķåćąņčāķīå āīēäåéńņāčå ķą īźšóęąžłóž ńšåäó, äåéńņāīāąāųčå ā 2003 ć., ļščģåķ’žņń’ ā 2005 ć. ń źīżōōčöčåķņīģ 1,2

Ńīćėąńķī Ōåäåšąėüķīģó ēąźīķó īņ 23 äåźąįš’ 2003 ć. N 186-ŌĒ ķīšģąņčāū ļėąņū ēą ķåćąņčāķīå āīēäåéńņāčå ķą īźšóęąžłóž ńšåäó, äåéńņāīāąāųčå ā 2003 ć., ļščģåķ’žņń’ ā 2004 ć. ń źīżōōčöčåķņīģ 1,1

Ńīćėąńķī čķōīšģąöčč, ļščāåäåķķīé ā ļčńüģå ĢĶŃ ŠŌ īņ 25 čžė’ 2003 ć. N ĶĄ-6-21/826@, ķąńņī’łåå ļīńņąķīāėåķčå āńņóļąåņ ā ńčėó ń 30 čžķ’ 2003 ć.

Ńģ. Ļīńņąķīāėåķčå Ļšąāčņåėüńņāą ŠŌ īņ 28 ąāćóńņą 1992 ć. N 632 "Īį óņāåšęäåķčč Ļīš’äźą īļšåäåėåķč’ ļėąņū č åå ļšåäåėüķūõ šąēģåšīā ēą ēąćš’ēķåķčå īźšóęąžłåé ļščšīäķīé ńšåäū, šąēģåłåķčå īņõīäīā, äšóćčå āčäū āšåäķīćī āīēäåéńņāč’"

Ńģ. źīģģåķņąščč ź ķąńņī’łåģó ļīńņąķīāėåķčž

Ļšąāčņåėüńņāī Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč ļīńņąķīāė’åņ:

1. Óņāåšäčņü ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ńņąöčīķąšķūģč č ļåšåäāčęķūģč čńņī÷ķčźąģč, ńįšīńū ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ā ļīāåšõķīńņķūå č ļīäēåģķūå āīäķūå īįśåźņū, šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’ ńīćėąńķī ļščėīęåķčž N 1.

2. Óńņąķīāčņü, ÷ņī ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ńņąöčīķąšķūģč č ļåšåäāčęķūģč čńņī÷ķčźąģč, ńįšīńū ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ā ļīāåšõķīńņķūå č ļīäēåģķūå āīäķūå īįśåźņū, šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’ ļščģåķ’žņń’ ń čńļīėüēīāąķčåģ źīżōōčöčåķņīā, ó÷čņūāąžłčõ żźīėīćč÷åńźčå ōąźņīšū, ńīćėąńķī ļščėīęåķčž N 2 č äīļīėķčņåėüķīćī źīżōōčöčåķņą 2 äė’ īńīįī īõšąķ’åģūõ ļščšīäķūõ ņåšščņīščé, ā ņīģ ÷čńėå ėå÷åįķī-īēäīšīāčņåėüķūõ ģåńņķīńņåé č źóšīšņīā, ą ņąźęå äė’ šąéīķīā Źšąéķåćī Ńåāåšą č ļščšąāķåķķūõ ź ķčģ ģåńņķīńņåé, Įąéźąėüńźīé ļščšīäķīé ņåšščņīščč č ēīķ żźīėīćč÷åńźīćī įåäńņāč’.

Ī ķīšģąņčāąõ ēą÷čńėåķč’ ļėąņū ēą ķåćąņčāķīå āīēäåéńņāčå ķą īźšóęąžłóž ńšåäó ā ōåäåšąėüķūé įžäęåņ č įžäęåņū ńóįśåźņīā Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč ń 1 ’ķāąš’ 2005 ć. ńģ. Įžäęåņķūé źīäåźń Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč

Ā 2004 ć. ķīšģąņčā ēą ķåćąņčāķīå āīēäåéńņāčå ķą īźšóęąžłóž ńšåäó ā ōåäåšąėüķūé įžäęåņ ńīńņąāė’åņ 20 ļšīöåķņīā

Ā 2003, 2002, 2001 ćīäąõ ķīšģąņčā ēą÷čńėåķč’ ļėąņū ēą ķīšģąņčāķūå č ńāåšõķīšģąņčāķūå āūįšīńū č ńįšīńū āšåäķūõ āåłåńņā, šąēģåłåķčå īņõīäīā č äšóćčå āčäū āšåäķīćī āīēäåéńņāč’ ķą īźšóęąžłóž ńšåäó ā ōåäåšąėüķūé įžäęåņ ńīńņąāė’ė 19 ļšīöåķņīā

Ļšåäńåäąņåėü Ļšąāčņåėüńņāą
Šīńńčéńźīé   Ōåäåšąöčč                                                                     Ģ. Źąńü’ķīā                                                                                                               

                                                                                                                                   

Ģīńźāą
12 čžķ’ 2003 ć.
N 344

Ļīńņąķīāėåķčåģ Ļšąāčņåėüńņāą ŠŌ īņ 1 čžė’ 2005 ć. N 410 ā ķąńņī’łåå ļščėīęåķčå āķåńåķū čēģåķåķč’

Ńģ. ņåźńņ ļščėīęåķč’ ā ļšåäūäółåé šåäąźöčč

Ļščėīęåķčå N 1
ź ļīńņąķīāėåķčž Ļšąāčņåėüńņāą ŠŌ
īņ 12 čžķ’ 2003 ć. N 344

(ń čēģåķåķč’ģč īņ 1 čžė’ 2005 ć.)

  Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ  ēąćš’ēķ’žłčõ  āåłåńņā   ńņąöčīķąšķūģč čńņī÷ķčźąģč                                             

  Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ  ēąćš’ēķ’žłčõ  āåłåńņā  ļåšåäāčęķūģč čńņī÷ķčźąģč (äė’ šąēėč÷ķūõ āčäīā ņīļėčāą)                

  Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą  ńįšīńū  ēąćš’ēķ’žłčõ  āåłåńņā  ā   ļīāåšõķīńņķūå č ļīäēåģķūå āīäķūå īįśåźņū                                              

  Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’      

Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ńņąöčīķąšķūģč čńņī÷ķčźąģč (šóįėåé)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     |  Ķąčģåķīāąķčå ēąćš’ēķ’žłčõ   |Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīń 1 ņīķķū |

|     |           āåłåńņā            |       ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā       |

|     |                              |——————————————————————————————————|

|     |                              |  ā ļšåäåėąõ  |                   |

|     |                              |óńņąķīāėåķķūõ |    ā ļšåäåėąõ     |

|     |                              |  äīļóńņčģūõ  |   óńņąķīāėåķķūõ   |

|     |                              |  ķīšģąņčāīā  | ėčģčņīā āūįšīńīā  |

|     |                              |   āūįšīńīā   |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 1.  |Ąēīņą äčīźńčä                 |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 2.  |Ąēīņą īźńčä                   |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 3.  |Ąźšīėåčķ                      |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 4.  |Ąźščėīķčņščė                  |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 5.  |Ąėüäåćčä ļšīļčīķīāūé          |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 6.  |Ąėüäåćčä ģąńė’ķūé             |     137      |        685        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 7.  |Ąėžģčķčé īźńčä                |     205      |       1025        |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą ąėžģčķčé)     |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 8.  |Ąģģčąź                        |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 9.  |Ąģčķū ąėčōąņč÷åńźčå           |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 10. |Ąģģčą÷ķą’ ńåėčņšą             |     7,5      |       37,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 11. |Ąķćčäščä   ģąėåčķīāūé   (ļąšū,|              |                   |

|     |ążšīēīėü)                     |      40      |        200        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 12. |Ąķćčäščä     ńåšķūé      (ńåšū|      21      |        105        |

|     |ņščīźńčä),                    |              |                   |

|     |ąķćčäščä    ńåšķčńņūé    (ńåšū|              |                   |

|     |äčīźńčä),                     |              |                   |

|     |źčńėīņą ńåšķą’                |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 13. |Čńźėž÷åķą                     |              |                   |

|     |Ńģ. ņåźńņ ļīēčöčč 13          |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 14. |Ąķćčäščä óźńóńķūé             |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 15. |Ąķćčäščä    ōņąėåāūé    (ļąšū,|              |                   |

|     |ążšīēīėü)                     |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 16. |Ąķćčäščä ōīńōīšķūé            |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 17. |Ąķčėčķ                        |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 18. |Ąöåņīķ                        |     6,2      |        31         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 19. |Ąöåņąėüäåćčä         (óźńóńķūé|              |                   |

|     |ąėüäåćčä)                     |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 20. |Ąöåņīōåķīķ (ģåņčėōåķčėźåņīķ)  |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 21. |Įąščé č åćī ńīėč              |     513      |       2565        |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą įąščé)        |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 22. |Įåėīź ļūėč įåėźīāī-āčņąģčķķīćī|              |                   |

|     |źīķöåķņšąņą (ĮĀŹ)             |     2049     |       10245       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 23. |Įåķē(ą)ļčšåķ (3,4-įåķēļčšåķ)  |   2049801    |     10249005      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 24. |Įåķēčķ              (ķåōņ’ķīé,|              |                   |

|     |ģąėīńåšķčńņūé ā  ļåšåń÷åņå  ķą|              |                   |

|     |óćėåšīä)                      |     1,2      |         6         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 25. |Įåķēčķ ńėąķöåāūé (ā  ļåšåń÷åņå|              |                   |

|     |ķą óćėåšīä)                   |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 26. |Įåķēīė                        |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 27. |1,3-Įóņąäčåķ                  |     2,5      |       12,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 28. |Įóņčėąöåņąņ                   |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 29. |Įóņčė õėīščńņūé               |      30      |        150        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 30. |Įīš ąģīšōķūé                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 31. |Įšīģ                          |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 32. |Įåķēčė               õėīščńņūé|              |                   |

|     |(įåķēčėõėīščä)                |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 33. |Āąķąäč’ ļ’ņčīźńčä             |     1025     |       5125        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 34. |Āēāåųåķķūå  ņāåšäūå   āåłåńņāą|     13,7     |       68,5        |

|     |(ķåņīźńč÷ķūå  ńīåäčķåķč’,   ķå|              |                   |

|     |ńīäåšęąłčå     ļīėčöčźėč÷åńźčõ|              |                   |

|     |ąšīģąņč÷åńźčõ   óćėåāīäīšīäīā,|              |                   |

|     |ģåņąėėīā č čõ ńīėåé,  äčīźńčäą|              |                   |

|     |źšåģķč’)                      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 35. |Āčķčėąöåņąņ                   |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 36. |Āčķčė õėīščńņūé               |     410      |       2050        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 37. |Āīäīšīä įšīģčńņūé             |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 38. |Āīäīšīä ģūųü’źīāčńņūé (ąšńčķ) |     1025     |       5125        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 39. |Āīäīšīä ōīńōīščńņūé (ōīńōīščķ)|     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 40. |Āīäīšīä   õėīščńņūé   (ńīė’ķą’|              |                   |

|     |źčńėīņą)                      |     11,2     |        56         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 41. |Āīäīšīä  öčąķčńņūé   (āīäīšīäą|              |                   |

|     |öčąķčä, ńčķčėüķą’ źčńėīņą)    |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 42. |Āīėüōšąģ,  āīėüōšąģą   źąšįčä,|              |                   |

|     |ńčėčöčä                       |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 43. |Ćåźńąģåņčėåķäčąģčķ            |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 44. |Ćåźńąķ                        |     0,05     |       0,25        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 45. |Ćåźńąõėīšöčźėīćåźńąķ          |              |                   |

|     |(ćåźńąõėīšąķ)                 |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 46. |Äčīźńąķ (äčīźčńü żņčėåķą)     |      30      |        150        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 47. |Äčōåķčėģåņąķäččēīöčąķąņ       |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 48. |Äčģåņčėąģčķ                   |     410      |       2050        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 49. |4,4-Äčģåņčėäčīźńąķ-1,3        |     513      |       2565        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 50. |Ī,Ī-Äčģåņčė-Ī-(4-ķčņšīōåķčė)  |              |                   |

|     |ņčīōīńōąņ                     |     257      |       1285        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 51. |Ī,Ī-Äčģåņčė-Ī-(1-īźńč-2,2,2-ņš|              |                   |

|     |čõėīšżņčė) ōīńōīķąņ (õėīšīōīń)|     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 52. |Äčģåņčėńóėüōčä                |      26      |        130        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 53. |Äčģåņčėōīšģąģčä               |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 54. |Äčķčė (ńģåńü  25%   äčōåķčėą č|              |                   |

|     |75% äčōåķčėīźńčäą)            |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 55. |Äčõėīšōņīšģåņąķ               |      10      |        50         |

|     |(ōšåīķ - 12)                  |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 56. |Äčįóņčėōņąėąņ                 |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 57. |Äčāčķčėįåķēīė                 |     513      |       2565        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 58. |Äčīźņčėōņąėąņ                 |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 59. |Äčõėīšļšīļąķ                  |      22      |        110        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 60. |Äčżņčėąģčķ                    |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 61. |Äčõėīšżņąķ                    |      5       |        25         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 62. |Äčżņčėįåķēīė                  |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 63. |Äčżņčėīāūé żōčš               |     7,4      |        37         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 64. |Äčżņčėšņóņü  (ā  ļåšåń÷åņå  ķą|              |                   |

|     |šņóņü)                        |     6833     |       34165       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 65. |Ęåėåēą īźńčäū                 |      52      |        260        |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą ęåėåēī)       |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 66. |Ęåėåēą ņščõėīščä  (ā ļåšåń÷åņå|              |                   |

|     |ķą ęåėåēī)                    |     513      |       2565        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 67. |Ęåėåēą ńóėüōąņ (ā ļåšåń÷åņå ķą|              |                   |

|     |ęåėåēī)                       |     293      |       1465        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 68. |Ēīėū   óćėåé:   ļīäģīńźīāķīćī,|      7       |        35         |

|     |ļå÷īšńźīćī,        źóēķåöźīćī,|              |                   |

|     |żźčįąńņóēńźīćī,       ģąšźč Į1|              |                   |

|     |įąįąåāńźīćī   č   ņžėüćąķńźīćī|              |                   |

|     |ģåńņīšīęäåķčé                 |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 69. |Ēīėū ļšī÷čõ óćėåé             |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 70. |Ēīėą ńėąķöåāą’                |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 71. |Čēīļšīļčėąģčķ                 |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 72. |Čēīļšåķ                       |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 73. |Čēīįóņčėåķ (2-ģåņčėļšīļåķ)    |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 74. |Čēīļšīļčėįåķēīė (źóģīė)       |     147      |        735        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 75. |Źąäģčé īźńčä,                 |     6833     |       34165       |

|     |źąäģčé ńóėüōąņ                |              |                   |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą źąäģčé)       |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 76. |Źąėüöč’ īźńčä                 |     7,5      |       37,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 77. |Źąķčōīėü   (ōėžń   źąķčōīėüķūé|              |                   |

|     |ąźņčāčšīāąķķūé)               |      5       |        25         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 78. |Źąėčé ćčäšīńóėüōąņ,           |      21      |        105        |

|     |źąėčé õėīščä                  |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 79. |Źąļšīėąźņąģ                   |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 80. |Źåšīńčķ                       |     2,5      |       12,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 81. |Źčńėīņą ąēīņķą’               |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 82. |Źčńėīņą ąźščėīāą’             |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 83. |Źčńėīņą āąėåščąķīāą’          |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 84. |Źčńėīņą źąļšīķīāą’            |     410      |       2050        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 85. |Źčńėīņą ģąńė’ķą’              |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 86. |Źčńėīņą įīšķą’                |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 87. |Źčńėīņą īšņīōīńōīšķą’         |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 88. |Źčńėīņą ļšīļčīķīāą’           |     137      |        685        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 89. |Źčńėīņą ńåįąöčķīāą’           |      26      |        130        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 90. |Čńźėž÷åķą                     |              |                   |

|     |Ńģ. ņåźńņ ļīēčöčč 90          |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 91. |Źčńėīņą ņåšåōņąėåāą’          |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 92. |Źčńėīņą óźńóńķą’              |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 93. |ģ-Źšåēīė                      |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 94. |Źšåģķčé äčīźńčä               |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 95. |Źīįąėüņ ģåņąėėč÷åńźčé         |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 96. |Źīįąėüņą īźńčä                |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 97. |Źńčėīė     (ńģåńü     čēīģåšīā|              |                   |

|     |ī-,ģ-,ļ-)                     |     11,2     |        56         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 98. |Źńčėčäčķū                     |              |                   |

|     |(äčģåņčėąģčķīįåķēīėū)  (ģåņą-,|              |                   |

|     |īšņī- č ļąšą- čēīģåšīā)       |     171      |        855        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 99. |Ģąćķčé īźńčä                  |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|100. |Ģąšćąķåö č åćī  ķåīšćąķč÷åńźčå|              |                   |

|     |ńīåäčķåķč’  (ā  ļåšåń÷åņå   ķą|              |                   |

|     |äčīźńčä ģąšćąķöą)             |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|101. |Ģåäč      ńóėüōąņ       õėīščä|              |                   |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą ģåäü)         |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|102. |Ģåäü (īźńčä ģåäč, ā  ļåšåń÷åņå|              |                   |

|     |ķą ģåäü)                      |     1025     |       5125        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|103. |Ģūųü’ź  č  åćī  ķåīšćąķč÷åńźčå|              |                   |

|     |ńīåäčķåķč’                    |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|104. |Ģåēčäčķ                       |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|105. |Ģåņčė    õėīščńņūé     (ģåņčėą|              |                   |

|     |õėīščä)                       |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|106. |Ģåņąķ, ā ņīģ ÷čńėå  ā  ńīńņąāå|      50      |        250        |

|     |ķåōņ’ķīćī  (ļīļóņķīćī)   ćąēą,|              |                   |

|     |ńęčćąåģīćī          ōąźåėüķūģč|              |                   |

|     |óńņąķīāźąģč                   |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|107. |Ģåņčėąėü                      |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|108. |Ģåņčėåķ  õėīščńņūé   (ģåņčėåķą|      1       |         5         |

|     |õėīščä)                       |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|109. |Ģåņčėģåšźąļņąķ                |    20498     |      102490       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|110. |ąėüōą-Ģåņčėńņčšīė             |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|111. |Ģåņčėżņčėźåņīķ                |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|112. |Ģåņčėīāūé  żōčš   ģåņąźščėīāīé|              |                   |

|     |źčńėīņū (ģåņčėģåņąźščėąņ)     |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|113. |Ķąņš  åäźčé   (ćčäšąņ   īźńčäą|              |                   |

|     |ķąņšč’, ćčäšīīźńčä ķąņšč’)    |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|114. |Ķąņšč’ īźńčä                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|115. |Ķąņšč’     źąšįīķąņ      (ńīäą|              |                   |

|     |źąėüöčķčšīāąķķą’)             |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|116. |Ķąōņąėčķ                      |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|117. |įåņą-Ķąōņīė                   |     342      |       1710        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|118. |ąėüōą-Ķąōņąõčķīķ              |     410      |       2050        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|119. |Ķčźåėü ģåņąėėč÷åńźčé          |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|120. |Ķčźåė’ īźńčä (ā  ļåšåń÷åņå  ķą|              |                   |

|     |ķčźåėü)                       |     2050     |       10250       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|121. |Ķčźåėü, šąńņāīščģūå ńīėč      |    10249     |       51245       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|122. |Ķčņšīįåķēīė                   |     257      |       1285        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|123. |Īēīķ                          |     68,3     |       341,5       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|124. |Īėīāą õėīščä (ā  ļåšåń÷åņå  ķą|              |                   |

|     |īėīāī)                        |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|125. |Ļåķņąķ                        |     0,08     |        0,4        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|126. |Ļåšõėīšįåķēīė                 |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|127. |Ļšīļčėåķ                      |     0,6      |         3         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|128. |Ļšīļčėåķą īźčńü               |      26      |        130        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|129. |Ļšīļčėåķõėīšćčäščķ            |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|130. |Ļčščäčķ                       |      26      |        130        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|131. |Ļūėü äšåāåńķą’                |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|132. |Ļūėü čēāåńņč č ćčļńą          |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|133. |Ļūėü źąģåķķīóćīėüķą’          |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|134. |Ļūėü                źīźńīāą’ č|              |                   |

|     |ąćėīģåšąöčīķķą’               |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|135. |Ļūėü                  ėóį’ķą’,|              |                   |

|     |õėīļ÷ąņīįóģąęķą’,   õėīļźīāą’,|              |                   |

|     |ėüķ’ķą’                       |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|136. |Ļūėü    ųåšńņ’ķą’,    ļóõīāą’,|              |                   |

|     |ģåõīāą’                       |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|137. |Ļūėü           ķåīšćąķč÷åńźą’,|              |                   |

|     |ńīäåšęąłą’ äčīźńčä  źšåģķč’  ā|              |                   |

|     |ļšīöåķņąõ:                    |              |                   |

|     |                              |              |                   |

|     |āūųå 70 ļšīöåķņīā             |              |                   |

|     |(äčķąń č äš.)                 |      41      |        205        |

|     |——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|     |70-20    ļšīöåķņīā    (öåģåķņ,|              |                   |

|     |īėčāčķ, ąļąņčņ,  ćėčķą,  ųąģīņ|              |                   |

|     |źąīėčķīāūé)                   |      21      |        105        |

|     |——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|     |ķčęå  20  ļšīöåķņīā  (äīėīģčņ,|              |                   |

|     |ńėžäą, ņąėüź č äš.)           |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|138. |Ļūėü ńņåźėīāīėīźķą            |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|139. |Ļūėü ńņåźėīļėąńņčźą           |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|140. |Ļūėü ļšåńń-ļīšīųźīā           |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|141. |Ļūėü öåģåķņķūõ ļšīčēāīäńņā    |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|142. |Ļūėü źąņąėčēąņīšą             |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|143. |Ńīåäčķåķč’ šņóņč (ā  ļåšåń÷åņå|              |                   |

|     |ķą šņóņü)                     |     6833     |       34165       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|144. |Šņóņü ģåņąėėč÷åńźą’           |     6833     |       34165       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|145. |Šąńņāīščņåėü äšåāåńķīńļčšņīāīé|              |                   |

|     |ģąšźč Ą                       |     17,4     |       87,0        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|146. |Ńąęą                          |      80      |        400        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|147. |Ńāčķåö ńåšķčńņūé              |     1206     |       6030        |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą ńāčķåö)       |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|148. |Ńāčķåö č åćī ńīåäčķåķč’, źšīģå|              |                   |

|     |ņåņšążņčėńāčķöą  (ā  ļåšåń÷åņå|              |                   |

|     |ķą ńāčķåö)                    |     6833     |       34165       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|149. |Ńåšīāīäīšīä                   |     257      |       1285        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|150. |Ńåšīóćėåšīä                   |     410      |       2050        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|151. |Ńčķņåņč÷åńźčå ģīžłčå ńšåäńņāą |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|152. |Ńźčļčäąš                      |     2,5      |       12,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|153. |Ńļčšņ ąģčėīāūé                |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|154. |Ńļčšņ įóņčėīāūé (įóņąķīė)     |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|155. |Ńļčšņ äčąöåņīķīāūé            |     7,5      |       37,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|156. |Ńļčšņ čēīįóņčėīāūé            |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|157. |Ńļčšņ čēīīźņčėīāūé            |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|158. |Ńļčšņ            čēīļšīļčėīāūé|              |                   |

|     |(ļšīļąķīė-2)                  |     3,7      |       18,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|159. |Ńļčšņ ģåņčėīāūé (ģåņąķīė)     |      5       |        25         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|160. |Ńļčšņ żņčėīāūé (żņąķīė)       |     0,4      |         2         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|161. |Ńņčšīė                        |     1025     |       5125        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|162. |Ņåėėóšą äčīźńčä               |     4100     |       20500       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|163. |Ņåņšążņčėńāčķåö               |    51245     |      256225       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|164. |ī-Ņīėóčäčķ                    |      82      |        410        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|165. |Ņåņšąćčäšīōóšąķ               |     11,2     |        56         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|166. |Ņåņšąõėīšżņčėåķ               |              |                   |

|     |(ļåšõėīšżņčėåķ)               |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|167. |Ņčņąķą äčīźńčä                |      5       |        25         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|168. |Ņīėóčėåķäččēīöčąķąņ           |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|169. |Ņīėóīė                        |     3,7      |       18,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|170. |Ņščõėīšģåņąķ (õėīšīōīšģ)      |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|171. |1,1,1-Ņščõėīšżņąķ             |              |                   |

|     |(ģåņčėõėīšīōīšģ)              |     11,2     |        56         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|172. |Ņščõėīšżņčėåķ                 |      5       |        25         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|173. |Ņščģåņčėąģčķ                  |     13,7     |       68,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|174. |Ņščõėīšįåķēīė                 |     257      |       1285        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|175. |Ņščżņąķīėąģčķ                 |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|176. |Ņščżņčėąģčķ                   |      15      |        75         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|177. |Óąéņ-ńļčščņ                   |     2,5      |       12,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|178. |Ėåņó÷čå      ķčēźīģīėåźóė’šķūå|      5       |        25         |

|     |óćėåāīäīšīäū   (ļąšū    ęčäźčõ|              |                   |

|     |ņīļėčā) ļī óćėåšīäó           |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|179. |Óćėåšīäą    īźčńü    (óćėåšīäą|              |                   |

|     |īźńčä)                        |     0,6      |         3         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|180. |Óćėåšīä ÷åņūšåõõėīščńņūé      |     3,7      |       18,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|181. |Ōåķīė                         |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|182. |Ōīšģąėüćėčźīėü                |              |                   |

|     |(äčīźńīėąķ-1,3)               |     0,4      |         2         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|183. |Ōņīš ņščõėīšģåņąķ             |              |                   |

|     |(ōšåīķ-11)                    |     0,2      |         1         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|184. |Ōīšģąėüäåćčä                  |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|185. |Ōņīšą ćąēīīįšąēķūå ńīåäčķåķč’ |     410      |       2050        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|186. |Ōņīščńņūå  ńīåäčķåķč’,  õīšīųī|              |                   |

|     |šąńņāīščģūå       (ćåźńąōņīščä|              |                   |

|     |ķąņšč’, ōņīščä ķąņšč’)        |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|187. |Ōņīščńņūå  ńīåäčķåķč’,   ļėīõī|              |                   |

|     |šąńņāīščģūå (ćåźńąōņīšąėžģčķąņ|              |                   |

|     |ķąņšč’,   źąėüöč’     ōņīščä č|              |                   |

|     |ąėžģčķč’ ōņīščä)              |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|188. |Ōīńćåķ                        |     683      |       3415        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|189. |Ōóšōóšīė                      |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|190. |Õėīš                          |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|191. |ģ-Õėīšąķčėčķ                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|192. |Õėīšįåķēīė                    |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|193. |Õėīšīļšåķ                     |     1025     |       5125        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|194. |Õšīģ (Cr6+)                   |     1366     |       6830        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|195. |ļ-Õėīšōåķīė                   |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|196. |Öčźėīćåźńąķ                   |     1,2      |         6         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|197. |Öčźėīćåźńąķīė                 |      35      |        175        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|198. |Öčźėīļåķņąķ                   |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|199. |2,5-Öčźėīćåźńąķäčåķ-          |              |                   |

|     |1,4-äčīķäčīźńčģ               |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|200. |Öčķźą īźńčä (öčķźą īźčńü)     |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|201. |Õėīšżņčė (żņčė õėīščńņūé)     |     11,2     |        56         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|202. |Öčźėīćåźńąķīķ                 |      52      |        260        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|203. |Żļčõėīšćčäščķ                 |     11,2     |        56         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|204. |Żņčėåķąģčķ                    |     0,7      |        3,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|205. |Żņčėąöåņąņ                    |      21      |        105        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|206. |Żņčėįåķēīė                    |     103      |        515        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|207. |Żņčėåķčģčķ                    |     4100     |       20500       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|208. |Żņčėåķą īźčńü                 |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|209. |Żņčėåķćėčźīėü                 |     2,5      |       12,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|210. |Żņčėåķõėīšćčäščķ              |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|211. |Āóėźąķčēąöčīķķūå ćąēū  ųčķķīćī|     1025     |       5125        |

|     |ļšīčēāīäńņāą                  |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|212. |Äčģåņčėōņąėąņ                 |     293      |       1465        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|213. |Äčżņčėōņąėąņ                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|214. |Čēīįóņčėįåķēīąņ               |     137      |        685        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|215. |Źąėčé ķčņšąņ                  |      68      |        340        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|216. |Źąėüöčé  ćčäšīīźńčä,   źąėüöčé|      68      |        340        |

|     |ķčņšąņ                        |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|217. |Źīįąėüņ   (ńīėč     źīįąėüņą ā|     2050     |       10250       |

|     |ļåšåń÷åņå ķą źīįąėüņ)         |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|218. |Ģąēóņķą’                  ēīėą|     1025     |       5125        |

|     |ņåļėīżėåźņšīńņąķöčé           |              |                   |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą āąķąäčé)      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|219. |Ģåņčėąźščėąņ                  |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|220. |Ģåņčėąģčķ                     |     2050     |       10250       |

|     |(ģīķīģåņčėąģčķ)               |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|221. |Ļīėččēīöčąķąņ                 |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|222. |Ļūėü ąģčķīļėąńņīā             |      41      |        205        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|223. |Ļūėü āūįšīńīā ņąįą÷ķūõ ōąįščź |     5125     |       25625       |

|     |(ā ļåšåń÷åņå ķą ķčźīņčķ)      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|224. |Ļūėü ńčķņåņč÷åńźīé źīęč       |     205      |       1025        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|225. |Ōåķčėčēīöčąķąņ                |     4100     |       20500       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ķīšģąņčāū ļėąņū

ēą āūįšīńū ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ļåšåäāčęķūģč čńņī÷ķčźąģč (äė’ šąēėč÷ķūõ āčäīā ņīļėčāą)

(šóįėåé)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|            Āčä ņīļėčāą             |   Åäčķčöą    |  Ķīšģąņčāū ļėąņū  |

|                                    |  čēģåšåķč’   |   ēą 1 åäčķčöó    |

|                                    |              |     čēģåšåķč’     |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Įåķēčķ ķåżņčėčšīāąķķūé              |    ņīķķą     |        1,3        |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Äčēåėüķīå ņīļėčāī                   |    ņīķķą     |        2,5        |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Źåšīńčķ                             |    ņīķķą     |        2,5        |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Ńęąņūé ļščšīäķūé ćąē                |    ņūń’÷ą    |        0,7        |

|                                    |  źóį.ģåņšīā  |                   |

|————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|Ńęčęåķķūé ćąē                       |    ņīķķą     |        0,9        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą āūįšīńū ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ā ļīāåšõķīńņķūå č ļīäēåģķūå āīäķūå īįśåźņū (šóįėåé)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     |  Ķąčģåķīāąķčå ēąćš’ēķ’žłčõ   | Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą ńįšīń 1 ņīķķū |

|     |           āåłåńņā            |       ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā       |

|     |                              |——————————————————————————————————|

|     |                              |  ā ļšåäåėąõ  |                   |

|     |                              |óńņąķīāėåķķūõ |    ā ļšåäåėąõ     |

|     |                              |  äīļóńņčģūõ  |   óńņąķīāėåķķūõ   |

|     |                              |  ķīšģąņčāīā  |  ėčģčņīā ńįšīńīā  |

|     |                              |   ńįšīńīā    |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 1.  |Ąģģīķčé-čīķ (NH+)             |     551      |       2755        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 2.  |Ąėźčėńóėüōīķąņū   ķąņšč’   (ķą|     552      |       2760        |

|     |īńķīāå źåšīńčķą)              |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 3.  |Ąėźčėńóėüōīķąņ ķąņšč’         |     552      |       2760        |

|     |(ā ņåõķč÷åńźīģ ļšåļąšąņå)     |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 4.  |Ąėžģčķčé (Ąl3+)               |     6887     |       34435       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 5.  |Ąģģčąź (ļī ąēīņó)             |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 6.  |Ąķčėčķ (ąģčķīįåķēīė)          |   2754809    |     13774045      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 7.  |Ąöåņīķ                        |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 8.  |Įåķēīė                        |     552      |       2760        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 9.  |Įīš (ļī Ā3+)                  |    16205     |       81025       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 10. |Įīš  (ļī  Ā3+,   äė’   ģīšńźčõ|      27      |        135        |

|     |āīäīåģīā)                     |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 11. |Āčńģóņ                        |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 12. |Āąķąäčé                       |    275481    |      1377405      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 13. |Āēāåųåķķūå āåłåńņāą           |     366      |       1830        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 14. |Āīėüōšąģ (W6+)                |    344352    |      1721750      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 15. |Ćčäšąēčķćčäšąņ                |    918330    |      4591650      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 16. |Ćėčöåščķ                      |     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 17. |Äåźńņščķ (ńģåńü ļīėčńąõąščäīā)|     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 18. |1,2-Äčõėīšżņąķ                |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 19. |Äčńńīėāąķ 4411                |     307      |       1535        |

|     |(ļīėčīźńčąėźčėåķćėčźīėü)      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 20. |Ęåėåēī (Fe) (āńå šąńņāīščģūå ā|     2755     |       13775       |

|     |āīäå ōīšģū)                   |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 21. |Čēīļšåķ (2-ģåņčėįóņą-1,3-äčåķ)|    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 22. |Źąäģčé                        |    55096     |      275480       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 23. |Źąėčé (Ź+)                    |     6,2      |        31         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 24. |Źąėüöčé (Ńą2+)                |     1,2      |         6         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 25. |Źąļšīėąźņąģ                   |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 26. |Źšąńčņåėü ļš’ģīé              |     6887     |       34435       |

|     |įčšžēīāūé ńāåņīļšī÷ķūé Ź      |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 27. |Źšąńčņåėü õšīģīāūé ÷åšķūé Ī   |     9183     |       45915       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 28. |Źšąńčņåėü źčńėīņķūé ÷åšķūé Ń  |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 29. |Źšąńčņåėü ļš’ģīé ÷åšķūé Ē     |     1378     |       6890        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 30. |Źńąķņīćåķąņ          įóņčėīāūé|     9183     |       45915       |

|     |ķąņščåāūé                     |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 31. |Źńčėīė (ńģåńü čēīģåšīā)       |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 32. |Źīįąėüņ (Ńī2+)                |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 33. |Ėąņåźń ĮŃ-85Ģ                 |     552      |       2760        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 34. |Ėąņåźń ŃŹĶ - 40ČÕĢ            |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 35. |Ėąņåźń              ńīļīėčģåšą|              |                   |

|     |āčķčėčäåķõėīščäą,             |              |                   |

|     |āčķčėõėīščäą, įóņčėąźščėąņą  č|              |                   |

|     |čņąźīķīāīé źčńėīņū            |              |                   |

|     |ĀÄ ĀÕ ĮĄČź 63Å-ĻĄĖ            |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 36. |Ėčģīķķą’ źčńėīņą              |     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 37. |Ģąćķčé (Mg) (āńå šąńņāīščģūå ā|     6,9      |       34,5        |

|     |āīäå ōīšģū)                   |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 38. |Ģąšćąķåö (Mn2+)               |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 39. |Ģąńėī ńīė’šīāīå               |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 40. |Ģąńėī     ėåćźīå      ņąėėīāīå|              |                   |

|     |(ŅÓ-81-05-100-70)             |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 41. |Ģåäü (Ńu2+)                   |    275481    |      1377405      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 42. |Ģåņąķīė                       |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 43. |Ģīķīżņąķīėąģčķ                |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 44. |Ģīėčįäåķ (Ģī6+)               |    229568    |      1147840      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 45. |Ģī÷åāčķą                      |     3,7      |       18,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 46. |Ģūųü’ź                        |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 47. |Ķąņščé (Ną+)                  |     2,5      |       12,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 48. |Ķåōņü č ķåōņåļšīäóźņū         |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 49. |Ķåōņ’ķīé ńóėüōąķąņ ķąņšč’     |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 50. |Ķčźåėü (Ni2+)                 |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 51. |Ķčņšąņ-ąķčīķ                  |     6,9      |       34,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 52. |Ķčņščņ-ąķčīķ                  |     3444     |       17220       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 53. |Īėīāī č åćī ńīėč (ļī Sn)      |     2460     |       12300       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 54. |Čńźėž÷åķą                     |              |                   |

|     |Ńģ. ņåźńņ ļīēčöčč 54          |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 55. |ĪĘŹ - īźńčėčšīāąķķūå          |      71      |        355        |

|     |ęčšķūå źčńėīņū                |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 56. |ĪĻ-7, ļīėčżņčėåķćėčźīėåāūå    |     918      |       4590        |

|     |żōčšū ģīķī- č äčąėźčėōåķīėīā  |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 57. |ĪĻ-10,  ŃĻĄĀ,  ńģåńü   ģīķī- č|     552      |       2760        |

|     |äčąėźčėōåķīėīāūõ        żōčšīā|              |                   |

|     |ļīėčżņčėåķćėčźīė’             |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 58. |Ļčćģåķņ ęåėåēīīźčńķūé ęåėņūé  |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 59. |Ļčćģåķņ ęåėåēīīźčńķūé  źšąńķūé|     552      |       2760        |

|     |(ģąšźą ŹĮ)                    |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 60. |Ļčščäčķ                       |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 61. |Šīäąķčäū (ļī ŃNS-)            |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 62. |Šņóņü (Ķg2+)                  |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 63. |Šóįčäčé(Šb+)                  |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 64. |Ńāčķåö (Šb) (āńå šąńņāīščģūå ā|    45913     |      229565       |

|     |āīäå ōīšģū)                   |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 65. |Ńåėåķ (Se) (āńå šąńņāīščģūå  ā|    137740    |      688700       |

|     |āīäå ōīšģū)                   |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 66. |Ńźčļčäąš                      |     1378     |       6890        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 67. |Ńņčšīė                        |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 68. |Ńåšīóćėåšīä                   |     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 69. |Ńóėüōąņ-ąķčīķ (ńóėüōąņū)      |     2,8      |        14         |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 70. |Ńóėüōčä-ąķčīķ (ńóėüōčäū)      |    55096     |      275480       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 71. |Ńóėüōčņ-ąķčīķ (ńóėüōčņū)      |     145      |        725        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 72. |Ńóšüģą                        |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 73. |Ņąķķčäū                       |     27,5     |       137,5       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 74. |Ņåņšążņčėńāčķåö               |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 75. |Ņčīģī÷åāčķą                   |     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 76. |Ņīėóīė                        |     552      |       2760        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 77. |Ņščėīķ-Į                      |     552      |       2760        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 78. |Ōåķīė                         |    275481    |      1377405      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 79. |Ōėīņīšåąćåķņ ņąėėīāūé         |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 80. |Ōīńōąņū (ļī Š)                |     1378     |       6890        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 81. |Ōīšģąėüäåćčä                  |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 82. |Ōīńōīš ņšåõõėīščńņūé          |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 83. |Ōīńōīš ļ’ņčõėīščńņūé          |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 84. |Ōņīš (F-)                     |     368      |       1840        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 85. |Ōóšōóšīė                      |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 86. |Õėīš ńāīįīäķūé (õėīš ąźņčāķūé)|   27548091   |     137740455     |

|     |(Ńl-)                         |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 87. |Õėīščäū (Ńl-)                 |     0,9      |        4,5        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 88. |Õšīģ (Ńr3+)                   |     3935     |       19675       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 89. |Õšīģ (Ńr6+)                   |    13774     |       68870       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 90. |Öčķź (Zn2+)                   |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 91. |Öåēčé (Ńz+)                   |     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 92. |Öčąķčäū                       |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 93. |Żņčėåķćėčźīėü                 |     1102     |       5510        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 94. |Ļåńņčöčäū   (ļī    äåéńņāóžłčģ|    55096     |      275480       |

|     |āåłåńņāąģ):                   |              |                   |

|     |Ąņšąēčķ                       |              |                   |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 95. |Įåķņąēīķ                      |     196      |        980        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 96. |Ćėčōīńōąņ                     |    275481    |      1377405      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 97. |Äåńģåņščķ                     |    550962    |      2754810      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 98. |Äåėüņą-Ģåņščķ                 |  1377404560  |    6887022800     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

| 99. |Äčąēčķīķ                      |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|100. |Äčźāąņ                        |    688700    |      3443500      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|101. |Äčōėóįåķēóšīķ                 |    688702    |      3443510      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|102. |Äčõėīšļšīė                    |     445      |       2225        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|103. |ÄÄŅ                           |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|104. |Źąļņąķ                        |    459133    |      2295665      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|105. |Źāąšņąēčķ                     |    275481    |      1377405      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|106. |Źšąńķīäąš 1                   |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|107. |Ėåķąöčė                       |    688702    |      3443510      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|108. |Ė’ģįäąöčćąėīņščķ              | 13774045600  |    68870228000    |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|109. |Ģąėąņčīķ                      |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|110. |Ģåņąėąźńčė                    |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|111. |Ģåņīė                         |    459133    |      2295665      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|112. |Ģåņščįóēčķ                    |  275480912   |    1377404560     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|113. |Ģčāąė                         |     276      |       1380        |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|114. |Ģīėčķąņ                       |    393545    |      1967725      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|115. |Ķčņšąōåķ                      |     3061     |       15305       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|116. |Ļåšģåņščķ                     |   16204759   |     81023795      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|117. |Ļčščģčźąšį                    |    393545    |      1967725      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|118. |Ļčščģčōīńģåņčė                |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|119. |Ļšīģåņščķ                     |     5510     |       27550       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|120. |Ļšīļąšćčņ                     |    68871     |      344355       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|121. |Ļšīļčźīķąēīė                  |   4591348    |     22956740      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|122. |Ņčąįåķäąēīė                   |    550962    |      2754810      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|123. |Ņčīįåķźąšį                    |   1377405    |      6887025      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|124. |Ņčšąģ                         |   2754809    |     13774045      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|125. |Ņīźńąōåķ                      |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|126. |Ņščąäčģåķīė                   |     2755     |       13775       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|127. |Ņščąäčģåōīķ                   |    196772    |      983860       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|128. |Ņščąėėąņ                      |    787088    |      3935440      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|129. |Ņščõėīšąöåņąņ ķąņšč’          |     7871     |       39355       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|130. |Ņščōėóšąėčķ                   |    918270    |      4591350      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|131. |Ōåķōąėåšąņ                    |  2295674267  |    11478371335    |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|132. |Ōåķčņšīņčīķ                   |  2754809120  |    13774045600    |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|133. |Ōåķģåäčōąķ                    |   4591348    |     22956740      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|134. |Ōåķņčīķ                       |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|135. |Ōėóąēčōīļ-Ļ-įóņčė             |    275481    |      1377405      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|136. |Ōīēąėīķ                       |   9182698    |     45913490      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|137. |Õėīščäąēīķ                    |    27548     |      137740       |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|138. |Õėīšļčščōīń                   |   27548091   |     137740455     |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|139. |Öčźėīąņ                       |   2754809    |     13774045      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|140. |Öčļåšģåņščķ                   |  2754809120  |    13774045600    |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|141. |Żķäīńóėüōąķ                   |   11977431   |     59887155      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|142. |ŻĻŅÖ                          |   3443511    |     17217555      |

|—————|——————————————————————————————|——————————————|———————————————————|

|143. |Ńņšīķöčé (Sr) (āńå šąńņāīščģūå|     689      |       3445        |

|     |ā āīäå ōīšģū)                 |              |                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ļščģå÷ąķčå. Ļšč īöåķźå ńįšīńą ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ā ļīāåšõķīńņķūå č ļīäēåģķūå āīäķūå īįśåźņū ļī įčīõčģč÷åńźīé ļīņšåįķīńņč ā źčńėīšīäå (ĮĻŹļīėķ) č ńóõīģó īńņąņźó ķīšģąņčāū ļėąņū ā ļšåäåėąõ óńņąķīāėåķķūõ äīļóńņčģūõ ķīšģąņčāīā ńįšīńīā č ā ļšåäåėąõ óńņąķīāėåķķūõ ėčģčņīā ńįšīńīā ļščģåķ’žņń’ ńīīņāåņńņāåķķī ā ńėåäóžłčõ šąēģåšąõ (šóįėåé ēą ņīķķó): ļī ĮĻŹļīėķ - 91 č 455, ļī ńóõīģó īńņąņźó - 0,2 č 1.

Ķīšģąņčā ļėąņū ēą ńįšīńū āēāåųåķķūõ āåłåńņā ļščģåķ’åņń’ ń čńļīėüēīāąķčåģ źīżōōčöčåķņą, īļšåäåė’åģīćī źąź āåėč÷čķą, īįšąņķą’ ńóģģå äīļóńņčģīćī óāåėč÷åķč’ ńīäåšęąķč’ āēāåųåķķūõ āåłåńņā ļšč ńįšīńå ńņī÷ķūõ āīä ź ōīķó āīäīåģą č ōīķīāīé źīķöåķņšąöčč āēāåųåķķūõ āåłåńņā ā āīäå āīäķīćī īįśåźņą, ļščķ’ņīé ļšč óńņąķīāėåķčč ķīšģąņčāīā ļšåäåėüķī äīļóńņčģūõ ńįšīńīā ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā.

Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’ (šóįėåé)

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     |        Āčä īņõīäīā         | Åäčķčöą  |  Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą   |

|     | (ļī źėąńńąģ īļąńķīńņč äė’  |čēģåšåķč’ | šąēģåłåķčå 1 åäčķčöū  |

|     |     īźšóęąžłåé ńšåäū)      |          |  čēģåšåķč’ īņõīäīā ā  |

|     |                            |          |ļšåäåėąõ óńņąķīāėåķķūõ |

|     |                            |          |  ėčģčņīā šąēģåłåķč’   |

|     |                            |          |       īņõīäīā*        |

|—————|————————————————————————————|——————————|———————————————————————|

| 1.  |Īņõīäū I źėąńńą īļąńķīńņč   |  ņīķķą   |        1739,2         |

|     |(÷šåēāū÷ąéķī īļąńķūå)       |          |                       |

|     |                            |          |                       |

| 2.  |Īņõīäū II źėąńńą īļąńķīńņč  |  ņīķķą   |         745,4         |

|     |(āūńīźīīļąńķūå)             |          |                       |

|     |                            |          |                       |

| 3.  |Īņõīäū III źėąńńą īļąńķīńņč |  ņīķķą   |          497          |

|     |(óģåšåķķī īļąńķūå)          |          |                       |

|     |                            |          |                       |

| 4.  |Īņõīäū IV źėąńńą īļąńķīńņč  |  ņīķķą   |         248,4         |

|     |(ģąėīīļąńķūå)               |          |                       |

|—————|————————————————————————————|——————————|———————————————————————|

| 5.  |Īņõīäū  V  źėąńńą  īļąńķīńņč|          |                       |

|     |(ļšąźņč÷åńźč ķåīļąńķūå):    |          |                       |

|     |                            |          |                       |

|     |äīįūāąžłåé ļšīģūųėåķķīńņč   |  ņīķķą   |          0,4          |

|     |                            |          |                       |

|     |ļåšåšąįąņūāąžłåé            |  ņīķķą   |          15           |

|     |ļšīģūųėåķķīńņč              |          |                       |

|     |                            |          |                       |

|     |ļšī÷čå                      |  ņīķķą   |           8           |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

______________________________

* Ķīšģąņčāū ļėąņū ēą šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’ ā ļšåäåėąõ óńņąķīāėåķķūõ ėčģčņīā ļščģåķ’žņń’ ń čńļīėüēīāąķčåģ:

źīżōōčöčåķņą 0,3 ļšč šąēģåłåķčč īņõīäīā ķą ńļåöčąėčēčšīāąķķūõ ļīėčćīķąõ č ļšīģūųėåķķūõ ļėīłąäźąõ, īįīšóäīāąķķūõ ā ńīīņāåņńņāčč ń óńņąķīāėåķķūģč ņšåįīāąķč’ģč č šąńļīėīęåķķūõ ā ļšåäåėąõ ļšīģūųėåķķīé ēīķū čńņī÷ķčźą ķåćąņčāķīćī āīēäåéńņāč’;

źīżōōčöčåķņą 0 ļšč šąēģåłåķčč ā ńīīņāåņńņāčč ń óńņąķīāėåķķūģč ņšåįīāąķč’ģč īņõīäīā, ļīäėåęąłčõ āšåģåķķīģó ķąźīļėåķčž č ōąźņč÷åńźč čńļīėüēīāąķķūõ (óņčėčēčšīāąķķūõ) ā ņå÷åķčå 3 ėåņ ń ģīģåķņą šąēģåłåķč’ ā ńīįńņāåķķīģ ļšīčēāīäńņāå ā ńīīņāåņńņāčč ń ņåõķīėīćč÷åńźčģ šåćėąģåķņīģ čėč ļåšåäąķķūõ äė’ čńļīėüēīāąķč’ ā ņå÷åķčå żņīćī ńšīźą.

Ļščėīęåķčå N 2
ź ļīńņąķīāėåķčž Ļšąāčņåėüńņāą ŠŌ

īņ 12 čžķ’ 2003 ć. N 344

  Źīżōōčöčåķņū,    ó÷čņūāąžłčå    żźīėīćč÷åńźčå    ōąźņīšū    (ńīńņī’ķčå ąņģīńōåšķīćī āīēäóõą č ļī÷āū), ļī  ņåšščņīšč’ģ  żźīķīģč÷åńźčõ  šąéīķīā Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč                                                  

  Źīżōōčöčåķņū,  ó÷čņūāąžłčå  żźīėīćč÷åńźčå  ōąźņīšū  (ńīńņī’ķčå  āīäķūõ īįśåźņīā), ļī įąńńåéķąģ ģīšåé č šåź                                    

Źīżōōčöčåķņū, ó÷čņūāąžłčå żźīėīćč÷åńźčå ōąźņīšū

(ńīńņī’ķčå ąņģīńōåšķīćī āīēäóõą č ļī÷āū), ļī ņåšščņīšč’ģ żźīķīģč÷åńźčõ šąéīķīā Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|       Żźīķīģč÷åńźčå šąéīķū       |       Ēķą÷åķčå źīżōōčöčåķņą        |

|       Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč       |                                    |

|                                  |————————————————————————————————————|

|                                  | äė’ ąņģīńōåšķīćī |   äė’ ļī÷āū**   |

|                                  |     āīēäóõą*     |                 |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Ńåāåšķūé                          |       1,4        |       1,4       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Ńåāåšī-Ēąļąäķūé                   |       1,5        |       1,3       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Öåķņšąėüķūé                       |       1,9        |       1,6       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Āīėćī-Ā’ņńźčé                     |       1,1        |       1,5       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Öåķņšąėüķī-×åšķīēåģķūé            |       1,5        |        2        |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Ļīāīėęńźčé                        |       1,9        |       1,9       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Ńåāåšī-Źąāźąēńźčé                 |       1,6        |       1,9       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Óšąėüńźčé                         |        2         |       1,7       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Ēąļąäķī-Ńčįčšńźčé                 |       1,2        |       1,2       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Āīńņī÷ķī-Ńčįčšńźčé                |       1,4        |       1,1       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Äąėüķåāīńņī÷ķūé                   |        1         |       1,1       |

|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|

|Źąėčķčķćšąäńźą’ īįėąńņü           |       1,5        |       1,3       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

______________________________

* Ļščģåķ’åņń’ ń äīļīėķčņåėüķūģ źīżōōčöčåķņīģ 1,2 ļšč āūįšīńå ēąćš’ēķ’žłčõ āåłåńņā ā ąņģīńōåšķūé āīēäóõ ćīšīäīā.

** Ļščģåķ’åņń’ ļšč īļšåäåėåķčč ļėąņū ēą šąēģåłåķčå īņõīäīā ļšīčēāīäńņāą č ļīņšåįėåķč’.

Źīżōōčöčåķņū, ó÷čņūāąžłčå żźīėīćč÷åńźčå ōąźņīšū (ńīńņī’ķčå āīäķūõ īįśåźņīā), ļī įąńńåéķąģ ģīšåé č šåź

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             Įąńńåéķū ģīšåé č šåź              | Ēķą÷åķčå źīżōōčöčåķņą |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Įąńńåéķ Įąėņčéńźīćī ģīš’                        |

|Įąńńåéķ š.Ķåāū                                                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Źąšåėč’                             |         1,13          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ėåķčķćšąäńźą’ īįėąńņü                          |         1,51          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ķīāćīšīäńźą’ īįėąńņü                           |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļńźīāńźą’ īįėąńņü                              |         1,12          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņāåšńźą’ īįėąńņü                               |         1,08          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ćīšīä Ńąķźņ-Ļåņåšįóšć                          |         1,51          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļšī÷čå šåźč įąńńåéķą Įąėņčéńźīćī ģīš’          |         1,04          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Įąńńåéķ Źąńļčéńźīćī ģīš’                        |

|Įąńńåéķ š.Āīėćč                                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Įąųźīšņīńņąķ                        |         1,12          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Źąėģūźč’                            |          1,3          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ģąščé Żė                            |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ģīšäīāč’                            |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ņąņąšńņąķ                           |         1,35          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäģóšņńźą’ Šåńļóįėčźą                          |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óāąųńźą’ Šåńļóįėčźą                           |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąńņšąõąķńźą’ īįėąńņü                           |         1,31          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Āėąäčģčšńźą’ īįėąńņü                           |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Āīėćīćšąäńźą’ īįėąńņü                          |         1,32          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Āīėīćīäńźą’ īįėąńņü                            |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čāąķīāńźą’ īįėąńņü                             |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źąėóęńźą’ īįėąńņü                              |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źčšīāńźą’ īįėąńņü                              |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źīńņšīģńźą’ īįėąńņü                            |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ģīńźīāńźą’ īįėąńņü                             |          1,2          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ķčęåćīšīäńźą’ īįėąńņü                          |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ķīāćīšīäńźą’ īįėąńņü                           |         1,06          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Īšåķįóšćńźą’ īįėąńņü                           |         1,09          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Īšėīāńźą’ īįėąńņü                              |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļåķēåķńźą’ īįėąńņü                             |         1,31          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļåšģńźą’ īįėąńņü                               |         1,13          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Š’ēąķńźą’ īįėąńņü                              |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńąģąšńźą’ īįėąńņü                              |         1,36          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńąšąņīāńźą’ īįėąńņü                            |         1,32          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńāåšäėīāńźą’ īįėąńņü                           |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńģīėåķńźą’ īįėąńņü                             |         1,16          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņąģįīāńźą’ īįėąńņü                             |         1,09          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņāåšńźą’ īįėąńņü                               |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņóėüńźą’ īįėąńņü                               |         1,19          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óėü’ķīāńźą’ īįėąńņü                            |         1,31          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åė’įčķńźą’ īįėąńņü                            |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßšīńėąāńźą’ īįėąńņü                            |         1,19          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ćīšīä Ģīńźāą                                   |         1,41          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źīģč-Ļåšģ’öźčé ąāņīķīģķūé īźšóć                |         1,06          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Ņåšåź                                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Äąćåńņąķ                            |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Čķćóųåņč’                           |         1,48          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źąįąšäčķī-Įąėźąšńźą’ Šåńļóįėčźą                |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Źąėģūźč’                            |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ńåāåšķą’ Īńåņč’ - Ąėąķč’            |         1,12          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×å÷åķńźą’ Šåńļóįėčźą                           |         1,48          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Óšąė                                                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Įąųźīšņīńņąķ                        |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Īšåķįóšćńźą’ īįėąńņü                           |         1,45          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åė’įčķńźą’ īįėąńņü                            |          1,2          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļšī÷čå šåźč įąńńåéķą Źąńļčéńźīćī ģīš’          |         1,06          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Įąńńåéķ Ąēīāńźīćī ģīš’                         |

|Įąńńåéķ š.Äīķ                                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ńņąāšīļīėüńźčé źšąé                            |         1,26          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Įåėćīšīäńźą’ īįėąńņü                           |         1,15          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Āīėćīćšąäńźą’ īįėąńņü                          |         1,07          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Āīšīķåęńźą’ īįėąńņü                            |         1,15          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źóšńźą’ īįėąńņü                                |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ėčļåöźą’ īįėąńņü                               |          1,2          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Īšėīāńźą’ īįėąńņü                              |         1,11          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļåķēåķńźą’ īįėąńņü                             |         1,07          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šīńņīāńźą’ īįėąńņü                             |         1,56          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńąšąņīāńźą’ īįėąńņü                            |         1,07          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņąģįīāńźą’ īįėąńņü                             |         1,12          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņóėüńźą’ īįėąńņü                               |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Źóįąķč                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ąäūćå’                              |           2           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źąšą÷ąåāī-×åšźåńńźą’ Šåńļóįėčźą                |         1,53          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źšąńķīäąšńźčé źšąé                             |          2,2          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńņąāšīļīėüńźčé źšąé                            |         1,53          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļšī÷čå šåźč įąńńåéķą Ąēīāńźīćī ģīš’            |         1,15          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Įąńńåéķ ×åšķīćī ģīš’                          |

|Įąńńåéķ š.Äķåļš                                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įåėćīšīäńźą’ īįėąńņü                           |         1,05          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Įš’ķńźą’ īįėąńņü                               |          1,3          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źąėóęńźą’ īįėąńņü                              |         1,12          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źóšńźą’ īįėąńņü                                |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńģīėåķńźą’ īįėąńņü                             |         1,33          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļšī÷čå šåźč įąńńåéķą ×åšķīćī ģīš’              |          1,2          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         Įąńńåéķū ģīšåé Ńåāåšķīćī Ėåäīāčņīćī č Ņčõīćī īźåąķīā          |

|                                                                       |

|Įąńńåéķ š.Ļå÷īšū                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Źīģč                                |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąšõąķćåėüńźą’ īįėąńņü                          |         1,34          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ķåķåöźčé ąāņīķīģķūé īźšóć                      |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Ńåāåšķīé Äāčķū                                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Źīģč                                |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąšõąķćåėüńźą’ īįėąńņü                          |         1,36          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Āīėīćīäńźą’ īįėąńņü                            |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źčšīāńźą’ īįėąńņü                              |         1,02          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Īįč                                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ąėņąé                               |         1,04          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Õąźąńč’                             |         1,03          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąėņąéńźčé źšąé                                 |         1,04          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źšąńķī’šńźčé źšąé                              |         1,03          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źåģåšīāńźą’ īįėąńņü                            |         1,16          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źóšćąķńźą’ īįėąńņü                             |         1,05          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ķīāīńčįčšńźą’ īįėąńņü                          |         1,08          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Īģńźą’ īįėąńņü                                 |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńāåšäėīāńźą’ īįėąńņü                           |         1,18          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņīģńźą’ īįėąńņü                                |         1,03          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņžģåķńźą’ īįėąńņü                              |         1,04          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åė’įčķńźą’ īįėąńņü                            |         1,13          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õąķņū-Ģąķńčéńźčé ąāņīķīģķūé īźšóć              |         1,04          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßģąėī-Ķåķåöźčé ąāņīķīģķūé īźšóć                |         1,03          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Åķčńåé                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Įóš’ņč’                             |         1,36          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ņūāą                                |         1,02          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Źšąńķī’šńźčé źšąé                              |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čšźóņńźą’ īįėąńņü                              |         1,36          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąćčķńźčé Įóš’ņńźčé ąāņīķīģķūé īźšóć            |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ņąéģūšńźčé (Äīėćąķī-Ķåķåöźčé) ąāņīķīģķūé īźšóć |         1,17          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óńņü-Īšäūķńźčé Įóš’ņńźčé ąāņīķīģķūé īźšóć      |          1,1          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Żāåķźčéńźčé ąāņīķīģķūé īźšóć                   |         1,02          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Ėåķū                                                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Įóš’ņč’                             |         1,24          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Šåńļóįėčźą Ńąõą (ßźóņč’)                       |         1,22          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õąįąšīāńźčé źšąé                               |         1,02          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąģóšńźą’ īįėąńņü                               |         1,01          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čšźóņńźą’ īįėąńņü                              |         1,14          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Įąńńåéķ š.Ąģóš                                                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ļščģīšńźčé źšąé                                |         1,04          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õąįąšīāńźčé źšąé                               |         1,27          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ąģóšńźą’ īįėąńņü                               |         1,05          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×čņčķńźą’ īįėąńņü                              |         1,05          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Åāšåéńźą’ ąāņīķīģķą’ īįėąńņü                   |         1,05          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ļšī÷čå   šåźč   įąńńåéķīā    ģīšåé    Ńåāåšķīćī|           1           |

|Ėåäīāčņīćī č Ņčõīćī īźåąķīā                    |                       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ķīšģąņčāū 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6